Announcement of TT Marianka 2014 - Fairies C 2.9.2014
Theme: Fairy problem showing unpin in any non-orthodox form. Any stipulations are allowed, as well as any fairy conditions and/or fairy pieces. Any twins, zero-positions, duplex, multiple solutions, tries or set play are allowed.

Explanation: In an orthodox pin there are on the same line three pieces - a line piece A of one side, any piece B of the other side and the king K of B side too. The orthodox unpin can be executed by both sides, by withdrawal of A or K from the pin line, capture of A or by interference on the line between A and K. Other forms of unpin are non-orthodox. The examples demonstrate multiple types of unorthodox pins or unpin forms.

Judge: Juraj Lörinc.

Example: see the following problems already shown on CCM:
Submissions: personally in Marianka to Juraj Lörinc or by e-mail to juraj.lorinc@gmail.com.

Deadline: 2.9.2014, 18:00 for both personal submissions in Marianka and e-mail submissions.(slovenská verzia vypísania)

Téma: Exoúloha, v ktorej sa využije odviazanie v niektorej neortodoxnej forme. Sú povolené akékoľvek výzvy, exopodmienky a exokamene. Akékoľvek dvojníky, nulové pozície, duplex, viac riešení, pokusy, zvodnosti alebo zdanlivé hry sú dovolené.

Vysvetlenie: V ortodoxnej väzbe sa na jednej línii postupne vyskytuje líniový kameň jednej strany A, kameň druhej strany B a kráľ K tiež druhej strany. Ortodoxné odviazanie môžu vykonať obe strany, odchodom A alebo K, braním A alebo príchodom nejakého kameňa medzi A a K. Ostatné druhy odviazaní sú neortodoxné. Príklady ukazujú viacero typov či už priamo neortodoxných väzieb alebo foriem odviazania.

Rozhodca: Juraj Lörinc.

Príklady: pozri nasledovné problémy už ukázané na CCM:
Príspevky: osobne v Marianke Jurajovi Lörincovi alebo e-mailom na juraj.lorinc@gmail.com.

Uzávierka: 2.9.2014, 18:00 pre osobne podané súťažiace úlohy i pre e-mailové príspevky.


Comments to Juraj Lörinc.
Back to main page of Chess Composition Microweb.