9th TT CCM C 17.6.2002 - other judge's comments


(Here you can find judge's comments to some unawarded problems and also a few comparison problems that are referenced in an award. Translation to English by JL.)

3 (kh7/ke4, #2)
- úloha má sice hodnotný obsah, ale označení jen některých kamenů jako "anticirce" dělá pozici značně nepřehlednou a skladba se mi nezdá pro tuto soutěž vhodná. Při doslovném respektování tématu turnaje (only one type of fairy pieces or only one fairy condition), je navíc diskutabilní, zda by v tomto případě nemohl být takto označen pouze jeden z těchto kamenů. I kdybych ji akceptoval jako tématickou, myslím si, že než dát skladbě např. zvl.p.z. bude pro autora lepší, když ji pošle do jiné soutěže, kde bude mít větší šanci na vyznamenání.
- the problem has a valuable content, but marking only some units as "Anticirce" makes the position hard to survey and thus I don't think it is suitable for this tourney. More strict interpretation of theme (only one type of fairy pieces or only one fairy condition) moreover suggests marking as "Anticirce" only one type of units. Even if I accepted the problem as thematical, I think it is better for an author to send it to other competition (where it surely will have high ambitions), rather than to award it with Special Comm.
6 (kh3/kf2, h#3,5) ,7 (ke1/kf8, h#5)
- tyto úlohy jsou vhodné pro článek o nových kamenech, ale ne na vyznamenání v této soutěži
- these two problems are suitable for an article about new pieces/condition, but not for an award in this tourney
11 (kf5/kd4, s#28)
- vedlejší řešení
- cook
1.Sg4+ e3 2.Qa1+ c3 3.Qxc3+ Rxc3(Qd1) 4.Sxe3+ Kxe3(Sg1) 5.Qf3+ Kd2 6.Qe2+ Kc1 7.Qb2+ Kd1 8.Sxc3+ Ke1 9.Sf3+ Kf1 10.Qg2+ Kxg2(Qd1) 11.Rh2+ Kg3 12.Se4+ dxe4(Sb1) 13.Qe1+ Kxf3 14.Qg3+ Kxg3(Qd1) 15.Bxe5+ Rxe5(Bc1)#
13 (kd5/kh3, ser-s#14)
- vedlejší řešení
- cook
1.bxa8LI 2.LIa4 3.a8LI 4.LIe8 5.LIg4 6.d8LI 7.Bf5 8.Be4 9.LIgd4 10.LIc8 11.LIh8+ Sf7#
15 (ke6/kf1, ser-s#20)
- vedlejší řešení
- cook
1.g6 2.g7 3.g8LI 4.d8LI 5.Kf7 6.e6 7.e5 8.e7 9.e6 10.Sd6 11.e8LI 12.e7 13.LIg6 14.e8LI 15.Kg7 16.Kh8 17.LIf8+ LId4#
21 (-/kd5, h#2)
- zajímavé splétání matových sítí se 3 různými obrazci. Bohužel v řešení po 1.Kc5 není mat modelový (pole c7 je kryto 2x).
- interesting knitting of mating nets with 3 different mating pictures. Unfortunately in 1.Kc5 solution the mate isn't model (c7 is guarded twice)
22 (kh1/kd6, h#2)
- naprostá symetrie
- total symmetry
28 (kg5/ke5, #2)
- velmi mě mrzí, že nemohu vyznamenat tuto dvojtažku se skvělým úvodníkem (dávajícím volné pole f4) a koloskokem bílého jezdce. Našel jsem totiž velmi podobnou skladbu: Mangalam Parameswaram, StrateGems 2001 Pokud jde o úlohu jiného autora, je to předchůdce. Pokud jde o stejného autora, myslím, že má právo na existenci jen jedna verze. Mimochodem toto téma zpracoval ekonomičtěji také již Jean-Michel Trillon, diagrammes 1991.
- I regret very much I can't award this twomover with excellent flight-giving key and the wheel of white knight. I found very similar problem: Mangalam Parameswaram, StrateGems 2001 If it is a composition by some other author, it is anticipation. If it is a composition by the same author, I think that only one version should be in existence. By the way, the same theme was already shown in a more econimical position by Jean-Michel Trillon, diagrammes 1991.
30 (ke1/ke8 - proof game)
- na "Haaner Schach" a důkazové partie byl nedávno vypsán tématický turnaj, výsledek viz feenschach 138/2000, 52.TT. (str.391-2). Tři zde publikované skladby se mi zdají zajímavější než tato. Prototypem této kombinace je ale zřejmě úloha B. Schwarzkopfa z feenschachu 1979. Jinak je zajímavé, že v žádné z citovaných úloh nejsou v počáteční pozici označena pole, která na ni po tazích kamenů chybějí. To je dost zvláštní, protože si dovedu představit jiná řešení při různých "mapách šachovnice".
- There was a thematical tourney for Haaner chess (and one section for proof games), announced in feenschach, its result was published in feenschach 138/2000, 52.TT. (pp. 391-2). 3 problems from this award seem to me to be more interesting than No. 30. But the combination Haaner chess + Proof game was for the first time shown by Bernd Schwarzkopf, feenschach 1979. By the way, it is interesting, that in none of the cited problems there aren't marked squares visited by pieces (holes). It is rather strange as I can imagine different solutions with different "board maps".
31 (kd5/kg4 - h#3)
- sice trojnásobné echo, ale se 2 kameny dost primitivní
- threefold echo, but rather primitive with 2 units
32 (kc6/ke4 - h#2)
- Dvě dvojice echových modelových matů doplněné řešením s braním černého střelce a matem s nehrajícím fersovým králem. Možná toto řešení působí rušivě, na druhé straně však vytváří potřebnou asymetrii mezi pozicemi a opodstatňuje duplex. Na vyznamenání ale úloha není.
- Two pairs of echo model mates extended by solution with capture of bB and mate with inactive royal fers. Perhaps this solution is a bit disturbing, but on the other hand it creates necessary asymmetry and motivates duplex. But it's not enough for award.
33 (ke4/kc6 - #2)
- Záměna matů s nezvyklým kamenem (kombinovaný skokan). Škoda, že se maty D:c7 a Dc8 opakují. - Change of mates with unusual pieces (combined leaper). It's a pity the mates Qxc7 and Qc8 repeat itself.
34-36
- série 3 úloh a velmi originální článek. Zajímavá problematika madrasi a retro v sériovotahových úlohách se jistě dočká publikování. Zatím se to ale zdá předčasné, bohužel 2 ze 3 úloh jsou nekorektní. - series of 3 problems and a very original article. Interesting matter Madrasi + retro in seriesmovers with be surely published. So far it seems to be premature, unfortunately 2 of 3 works are cooked.
37 (kc2/kh3 - h#1,5)
- téma podané s podobnou "ekonomií času" jako v č.12, zde jsou však jen proměny a nic dalšího
- theme shown with the similar "economy of time" as in No. 12, but here there are promotions and nothing else
38, 40
- jiné verze úlohy č. 39
- other versions of problem No. 39
 
Ostatní skladby (č.4, 5, 8, 9, 10, 25, 26, 27, 29) svou jen průměrnou úrovní nedosahují na vyznamenání.
Other problems (Nos. 4, 5, 8, 9, 10, 25, 26, 27, 29) with their only average quality can't enter award.
Back to award.
Václav Kotesovec
Special Comm Probleemblad 3/1990

3.Kc2 4.NHa3 7.Kb5 8.NHc7 9.NHg5 10.NHf3 11.NHc3 12.NHa7 14.Kc3 15.NHd1 16.NHb5 17.NHh2 18.NHd4 19.NHb5 20.NHd1 22.Kb5 23.NHa7 24.Kc6 25.NHb8 27.Ka8 Bd5#

ser-h#27 (2+3)
0+2 nightrider-hopper

Sergej Smotrov
F59 Problemesis 25/2002

1.Nd7+ Kh4 2.Bf6+ Kh5 3.Rg5+ Kh4 4.Rg7+ Kh5 5.Bc3+ Kh4 6.Nf3+ Kh5 7.Bg6+ Kg4 8.Be8+ Kf5 9.Nd4+ Kf6 10.Nxc2+ Kf5 11.Nd4+ Kf6 12.Nf8+ Kf5 13.Bg6+ Kg4 14.Be4+ Kh5 15.Nd7+ Kh4 16.Bf6+ Kh5 17.Rg5+ Kh4 18.Rg3+ Kh5 19.Bg7+ Kh4 20.Nf8+ Kh5 21.Bf3+ Shg4+ 22.Bxg4+ Sxg4#

s#22 (9+9)
1+1 nightrider

Reto Aschwanden
feenschach 2001

1.Rxf3(Re3)? A th. 2.Gh6#
1...Rf2 a 2.Rf3# A
1...Bxe3(Bf2) b 2.Qf3# B
1...VSe4 c 2.Sd5# C
1...Sf3!

1.Qxf3(Qe4)! B th. 2.Gh6#
1...Rf2 a 2.Qf3# B
1...Be3 b 2.Sd5# C
1...VSxe4(VSf2) c 2.Rf3# A

#2 (12+12)
EquipollentsAnticirce
2+1 grasshopper, 0+2 vertical knight

William Anderson
Prize (9801) Ideal Mate Review 74/1999

1.Rc5 c3 2.Kc2 Ka1 3.Kb3 Kb1 4.Ka4 Ka2 5.Rb5 b3#

1.Rc6 b3 2.Kc3 b5 3.Kb4 c4 4.Ka5 Ka3 5.Rb6 b4#

h#5 (4+2)
2.1.1...

Erich Bartel
K755 Problemkiste 130/2000

5.a1B 6.Be5 7.Bxh2(Re5) 8.Bg1 9.Bd4 10.Ba1 11.Bxe5(Ra1) 0-0-0

ser-00-11 (series castling) (2+1)
PWC (Circe-Echange)

Jorge J. Lois
feenschach 1978

1.Se7 2.Sf5 3.Sg3 4.Sxf1(Rg3) 5.Se3 6.Sf5 7.Sxg3(Rf5) 8.Sh5 9.Sg7 10.Sxf5(Rg7) 11.Se7 12.Sc6 13.Sb8 Ra7#

ser-h#13 (2+2)
PWC (Circe-Echange)

Václav Kotesovec
R168 Rekordy v PWC 1996

3.Sg4 4.Sxh2(Rg4) 6.Se3 7.Sxg4(Re3) 9.Sd5 10.Sxe3(Rd5) 12.Sc3 13.Sxd5(Rc3) 15.Sa4 16.Sxc3(Ra4) 17.Sa2 18.Ka1 Kc2=

ser-h=18 (2+2)
PWC (Circe-Echange)

Mangalam Parameswaram
StrateGems 2001

1.Kg4! zz
1...Sxf2+ 2.Sxf2(+pe4)#
1...Bxg5 2.Sexg5(+pe4)#
1...gxf2 2.Sg3(+pe4)#
1...gxf6 2.Sxf6(+pe4)#
1...dxe5 2.Sed6(+pe4)#
1...cxb4 2.Sc5(+pe4)#
1...Sxd2 2.Sxd2(+pe4)#
1...Sxc3 2.Sxc3(+pe4)#
1...Kxe4 2.Qxc4#

#2 (13+13)
Sentinelles

Jean-Michel Trillon
diagrammes 1991

1.c4? th. 2.exd5#, cxd5#
1...d4!

1.bxc5! th. 2.Sd4#
1...Rxg6(+ph6) 2.Sxh6(+pf5)#
1...Rxh4(+ph6)+ 2.Sxh4(+pf5)#
1...Bxe3(+pf2)+ 2.Sxe3(+pf5)#
1...Bxg3(+pf2)+ 2.Sxg3(+pf5)#
1...dxe4 2.Sfe7(+pf5)#
1...Qxd6(+pd7)+ 2.Sfxd6(+pf5)#
1...Qa4(+pd7) 2.Sg7#

#2 (11+7)
Sentinelles

Bernd Schwarzkopf
feenschach 1979

1.h4 c5 2.h5 c4 3.h6 c3 4.hxg7 cxb2 5.gxh8S bxc1R 6.Sg6 Rxb1 7.Sxf8 Rxa1 8.Se6 Rxa2 9.Sxd8 Ra6 10.Sc6 Rb6 11.Sxa7 Rb4 12.Sb5 Rb3 13.Sd4 Ra3 14.Sdf3 Ra4 15.Se5 Ra5 16.Sxd7 Kxd7 17.g3 Kd6 18.g4 Kd5 19.g5 Ke4 20.d3+ Kf4 21.e3+ Kxg5 22.Sh3+ Kf5

Proof game in 22,0 moves (8+10)
Haaner chess

Comments to Juraj Lörinc.
Back to main page of Chess Composition Microweb.