Award of Mat-64 2000 - s#


(Translation to English by JL. Note Slovak signs for pieces - KDVSJP.)

V roce 2000 bylo uveřejneno 16 původních samomatů. Po vyřazení nekorektního č. 50 z MAT-64/3 zústalo k posouzení 15 rozmanitých samomatů. Rozmanitých nejen délkou řešení, ale i stylem.

Zdeněk Libiš, Sychotín 21.3.2001

In year 2000 16 original helpmates were published. No 50 from March issue was cooked, after its elimination 15 selfmates varying in length and also in style remained for consideration.

Zdeněk Libiš, Sychotín March 21st, 2001

Andrej Selivanov
Valerij A. Kirillov

1st Prize Mat-64 2000

Řešitelsky zajímavá práce. Často zpracovávaná téma je zde obohacené pěknou variantou po 1...Vg2. Vychází maty z polí d1, d2 a d3. Ve dvou variantách je taky návrat bílé figury.

Interesting work from solver's point of view. The theme that is often shown, is powered by nice 1...Rg2 variation. The mates are from d1, d2 and d3 squares. There is also white switchback in two variations.

1.Ve5! th. 2.Vc2+ Kb3 3.Se6+ Kxa4 4.Va2+ Vxd1#
1...f1S 2.Vc5+ Kb4 3.Vd5+ Kc4 4.Dd3+ Sxd3#
1...f1J 2.Dc2+ Kd4 3.Vd5+ Ke3 4.Dd2+ Jxd2#
1...Vg2! 2.Df1+ Kd4 3.Se6! Vg1 4.Dd1+ Vxd1#, 2...Kb3 3.Ve4! Vg1 4.Dd1+ Vxd1#

s#4 (9+11)

Sergej Smotrov
2nd Prize Mat-64 2000

Logicky komponovaný samomat. Úžasné, jak jednoduše vyjde celý mechanizmus, kdy bílý vtipným manévrováním dosáhne přemístění střelce na pole e7. Vše se nakonec vrátí do pozice diagramu kromě bílého střelce.

Selfmate of logical style. It is astonishing how simply it works, white skillfully reaches bishop's moving to e7. Everything then returns back with exception of mentioned bishop.

1.Jd3+? Kd4! 2.Jc1+ Ke5 3.Dg5+ Kd4 4.??

1.Dg5+! Kd4 2.Jf5+ Ke5 3.Jg3+ Kd4 4.Dd2+ Ke5 5.Jd3+! Kd4 6.Jc1+ Ke5 7.Dg5+ Kd4 8.Sc5+ Kc3 9.Se7+! Kd4 10.Dd2+ Ke5 11.Jd3+ Kd4 12.Jf2+ Ke5 13.Dg5+ Kd4 14.Jf5+! Ke5 15.Jd6+ Kd4 16.Dd2+ Ke5 17.Sf6+ Dxf6#

s#17 (6+8)

Jurij Gordian
Gennadij Kozjura

3rd Prize Mat-64 2000

Pickaniny v matu a navíc v modelovém matu, mě nadchlo. Přesto jsem neměl odvahu umístnit skladbu výše.

Pickaninny in mate and moreover in model mate impressed be greatly. But I wasn't brave enough to place it higher anyway.

1.Jc2! zz
1...Kxd6 2.c8J+ Ke5 3.h8S+ f6#
1...cd 2.Df4+ Ke6 3.Sh3+ f5#
1...c5 2.Ve3+ Kxd6 3.Ve6+ fe#
1...Sd7 2.Sf4+ Kf6 3.Dg6+ fg#

s#3 (14+4)

Juraj Lörinc
1st HM Mat-64 2000

Le Grandova téma v samomatu.

Le Grand theme in selfmate.

1.Ve7? th. 2.De8+ A, Dd3+ B Sxe8, Jxd3#, 1...Sxg3! a

1.Vh8? th. 2.De8+ A Sxe8#
1...Sxg3 a 2.Dd3+ B Jxd3#
1...Vb5!

1.Vf8! th. 2.Dd3+ B Jxd3#
1...Sxg3 a 2.De8+ A Sxe8#

s#2 (9+15)

Ladislav Salai jr.
Stanislav Vokal

2nd HM Mat-64 2000

Trojfázová záměna po 1...Je5.

Three-phase change after 1...Se5.

1.Vh5? th. 2.Vd4+ A Sxd4#
1...Jxe5 a 2.Dd1+ B Sd4#
1...f5!

1.Sg7? th. 2.Vd4+ A Sxd4#
1...Je5 a 2.Db5+ C Sc5#
(1...Kd6 2.Dd1+ Sd4#)
1...f6!

1.Vhh4! th. 2.Dd1+ B, Db5+ C Sd4, Sc5#
1...Jxe5 a 2.Vd4+ A Sxd4#

s#2 (10+8)

Zoltan Labai
Alexander Fica

3rd HM Mat-64 2000

Statické echo v českém samomatu. Symetrické maty jsou dosaženy různým způsobem.

Static echo in bohemian selfmate. Symmetrical mates are reached in different ways.

1.Jab4! zz
1...g5 2.Jg6 g4 3.Ve5 g3, gh 4.Vf8 g2, h2 5.Vd5+ Ke3 6.Sc1+ Vxc1#
1...gh 2.Jfd5 h4 3.Dg7+ Vf6 4.Da7+ Vb6 5.Jc6+ Kc5 6.Sa3+ Vxa3#

s#6 (13+4)

Vladislav Bunka
1st Comm Mat-64 2000

Zase dva symetrické modelové maty.

Again two symmetrical model mates.

1.Sc7! th. 2.Vb8+
1...g4 2.Vb8+ Sd8 3.Vxd8+ Ke7 4.Dd6+ Jxd6#
1...Sxg3 2.Ve3+ Se5 3.g4 Ke7 4.Vxe5+ Jxe5#

s#4 (13+7)

Eugeniusz Iwanow
2nd Comm Mat-64 2000

Nebýt samomatu J. Luňáčka & Z. Libiš, 5. č. u. Rusek MT, 1998, tak by tato skladba skončila lépe.

If there wasn't selfmate J. Lunacek & Z. Libis, 5th HM Rusek MT 1998, this problem could have finished higher.

1.Jb5? Sh4!

1.Jf5! th. 2.Dxd4+ Sxd4 3.Vc3+ Sxc3+ 4.b4+ Sxb4#
1...Se1+ 2.Vc3+ dc 3.Dxc3+ Sxc3+ 4.b4+ Sxb4#
1...Sg3 2.Sd6+ Sxd6 3.Vc7+ Sxc7+ 4.Db6+ Sxb6#
1...Sh4 2.De7+ Sxe7 3.Sd6+ Sxd6 4.Vc7+ Sxc7#

s#4 (11+4)

Comments to Juraj Lörinc.
Back to main page of Chess Composition Microweb.