Award of Mat-64 2000 - #n


(Translation to English by JL. Note Slovak signs for pieces - KDVSJP.)

Hodnoceno bylo celkem 12 mnohotažek, jejichž úroveň byla slušná. Byly zastoupeny různé žánry, což se projevilo ve výsledkové listině. Skladby vybočujíci z konvence jsem zařadil mezi pochvalní zmínky.

Vladimír Kos, Brno 27.2.2001

12 moremovers were considered, their lever was fair. Various types were presnt, it is reflected in the award. Conventions-breaking problems were awarded Commendations.

Vladimir Kos, Brno, February 27th, 2001


Ladislav Salai jr.
Prize Mat-64 2000

V základní pozici nestačí bílý jezdec vytvořit baterii na sloupci h pro nedostatek tempa. Bílý musí obětovat a vytvořit si novou dámu a jezdce na poli d8, odkud už má k vytvoření baterie blíže.

White knight hasn't enough time to create battery on h-file in initial position. That's why white must sacrifice both knight and queen and promote new pieces of the same kind, then he is closer to successful battery creation.

1.Jd8? d6 2.Jf7 d5 3.Jh6 Kh1 4.Jf5+ Kg1 5.Jh4 Kh2 6.Jxf3#, but 1...d5!

1.d5! d6 2.Jc5! dc 3.bc! (3.d6? c4! 4.d7 c3 5.d8S c2+ 6.Dxc2 Kh1 7.Dh7+ Kg1 8.Sh4 Kh2! 9.?) 3...b4 4.c6! b3 5.c7 b2 6.c8D! (6.c8J? b1D+ 7.Dxb1 Kh1 8.Dh7+ Kg1 9.Jb6 ab 10.d6 b5 11.d7 b4 12.d8J b3 13.Jf7 b2 14.?) 6...b1D+ 7.Dxb1 Kh1 8.Dh8+ Kg1 9.Db6! ab 10.d6 b5 11.d7 b4 12.d8J b3 13.Jf7 b2 14.Dxb2 Kh1 15.Dh8+ Kg1 16.Jh6 Kh1 17.Jf5+ Kg1 18.Jh4 Kh2 19.Jxf3#

#19 (6+13)

Ladislav Salai jr.
Alexandr Cistjakov

1st HM Mat-64 2000

Standartní logická mnohotažka je okořeněna návratem jezdce a bateriovou hrou. Přípravní plán donutí černou dámu opustit diagonálu a7-g1, takže hlavní plán 1.g3? už nevázne na c4!

Standard logical moremover is spiced by knight's switchback and battery play. Preparatory plan forces bQ to leave a7-g1 diagonal, that's why main plan g3 isn't then refuted by c4!

1.g3? c4!

1.Jc3+! Kd4 2.Jb5+ Ke4 3.f6 Dc7 4.Jc3+ Kd4 5.Jd1+ Ke4 6.g3! Sxg3 7.Jc3+ Kd4 8.Je2+ Ke4 9.Jxg3#
6...Vxf6 7.Jc3+ Kd4 8.Jxd5+ Ke4 9.Jxf6#
(3...Vxf6 4.Jc3+ Kd4 5.Jxd5+ Ke4 6.Jxf6#
3...Da6 4.Jc3+ Kd4 5.Ja4+ Ke4 6.Jxc5#)

#9 (8+11)

Sergej Tkachenko
2nd HM Mat-64 2000

Systematický pohyb čtyř kamenů je znám hlavně ve studiích. V této skladbě pochoduje také bílý král, který se diagonální opozici schováva před šachy.

Systematical movement of four units is known from studies. Here also the white king marches hiding himself from checks in diagonal opposition.

1.Vc8+! Kd7 2.De8+ Kd6 3.Kxf8 d4 4.De7+ Kd5 5.Kf7 d3 6.De6+ Kd4 7.Kf6 d2 8.De5+ Kd3 9.Kf5 (th. 10.De4#) 9...Jc3 10.Vxc3#

#10 (3+15)

Stanislav Vokal
3rd HM Mat-64 2000

Průsečníková kombinace je provedena úspornými prostředky. Dvojí braní mimochodem hodnotím kladně, i když pěšcové tahy jenom prodlužují řešení na stanovený počet tahů.

Intersection combination is shown with limited resources. I count double en passant as a plus, in spite of the fact that pawn moves only lengthen the solution.

1.Vc3? (th. 2.Sh2 ~ 3.Jc7#)
1...Sxc2 2.Vxc2 ~ 3.Sh2 ~ 4.Jc7#
1...b4!

1.Sh2! (th. 2.Vc3 ~ 3.Jc7#)
1...b4 2.c4+ bc 3.Vxc3 ~ 4.Jc7#
1...g4 2.Sb8! g5 3.hg ~ 4.Jf4#

#4 (7+7)

Zdenek Libis
Comm Mat-64 2000

Tři páry echových modelových matů v jedné skladbě je ojedinělý výkon. Autor však použil dva černopolné střelce a symetrickou pozici i řešení. Dal bych přednost postavení Ka4, De6, Se7, Pe2 - Ke8, Sa5, h6, Pa6, d6, f6 s excelsiorem bílého pěšce na sedmou řadu.

Three pairs of echo model mates in one problem, it is extraordinary achievement. But the author used two darksquared bishops and symmetrical position and solution. I'd prefer position Ka4, Qe6, Be7, Pe2 - Ke8, Ba5, h6, Pa6, d6, f6 with wp excelsior to the 7th rank.

1.e4! (th. 2.e5 (th. 3.ed ~ 4.d7# a 3.ef ~ 4.f7#) 2...de 3.Sxb4+ Kd8 4.Sxa5#, 2...fe 3.Sxg5+ Kf8 4.Sxh6#)
1...Sb6 2.e5 de 3.Sc5+ Kd8 4.Sxb6#
1...Sc7 2.Sxd6+ Kd8 3.De7+ Kc8 4.Dxc7#
1...Sg7 2.Sxf6+ Kf8 3.De7+ Kg8 4.Dxg7#

#4 (4+7)

Vladislav Bunka
Michal Hlinka

Comm Mat-64 2000

Přesun povinnosti tahu královskou procházkou je poměrne dlouho znám. Základní schema má už Loyd 1879: Kh4, De4, Jd1 - Kh1, Dg1, Va3, h2, Sa1, f1, Pa4, b2, b3, f2, f7, g2, h3, h7, #53, 1.Db1! s trojím přechodem bílého krále přes pole a8. V některé literatuře se uvádí, že dvojí pokračování při stráte tempa (8.Ka4 a 9.Ka3 nebo přehození tahů) neškodí, protože rozhodující je cíl manévru, a ten nelze obejít. Dle mého názoru to však určitý nedostatek je, neboť to znamená porušení základního požadavku na jednoznačnost řešení v tematické variantě. Abych nešel proti převládajícímu mínění a neukřivdil autorům, dávam také této skladbě pochvalní zmínku. Tímto oceněním by mělo být usnadněno její začlenení do vývojové řady skladeb s tímhle tématem.

Tempo losing by royal march is known relatively long time. Basic scheme is already due to Loyd 1879: Kh4, Qe4, Sd1 - Kh1, Qg1, Ra3, h2, Ba1, f1, Pa4, b2, b3, f2, f7, g2, h3, h7, #53, 1.Qb1! with triple passing of a8 by wK. In a considerable portion of literature there is presented the opinion that dual during tempo losing (8.Ka4 and 9.Ka3 or vice versa) isn't serious, as the aim is important and it cannot be omitted. In my opinion it in fact is a kind of defect as it contradicts basic requirement of solution uniqueness in thematical variation. To avoid going upstream and wronging the authors I award Commendation too. This way this composition can be giving on its right place in sequence of problems showing the same theme.

1.Je1 c6 2.Kg4 Vh2 3.Kf3 Vh3 4.Ke2 Vh2 5.Kd3 Vh3 6.Kc4 Vh2 7.Kb3 Vh3 8.Ka4! Vh2 9.Ka3 Vh3 10.Kb3 Vh2 11.Kc4 Vh3 12.Kd3 Vh2 13.Ke2 Vh3 14.Kf3 Vh2 15.Kg4 zz 15...a6! 16.Kf3 Vh3 17.Ke2 Vh2 18.Kd3 Vh3 19.Kc4 Vh2 20.Kb3 Vh3 21.Ka4! Vh2 22.Ka3 Vh3 23.Kb3 Vh2 24.Kc4 Vh3 25.Kd3 Vh2 26.Ke2 Vh3 27.Kf3 Vh2 28.Kg4 zz 28...a5 29.Kf3 Vh3 30.Ke2 Vh2 31.Kd3 Vh3 32.Kc4 Vh2 33.Kb3 Vh3 34.Ka4! Vh2 35.Ka3 Vh3 36.Kb3 Vh2 37.Kc4 Vh3 38.Kd3 Vh2 39.Ke2 Vh3 40.Kf3 Vh2 41.Kg4 zz 41...a4! 42.f6! a3 43.Kf3 Vh3 44.Ke2 Vh2 45.Kd3 Vh3 46.Kc4 Vh2 47.Kb3 Vh3 48.Ka4! Vh2 49.Kxa3 Vh3 50.Kb3 Vh2 51.Kc4 Vh3 52.Kd3 Vh2 53.Ke2 Vh3 54.Kf3 Vh2 55.Kg4! zz 55...Vh3 56.Kxh3 Sh6 57.Jxc2#

(55...Vxh4+ 56.gh,
also 42.Kf3? Vh3 43.Ke2 Vh2 44.Kd3 Vh3 45.Kc4 Vh2 46.?
and 41...f6 42.Kh5 Vh3 43.Kg6 Vh2 44.Kf7 Vh3 45.Ke6 Vh2 46.Kd7 Vh3 47.Kxc6 etc.)

#57 (8+13)

Comments to Juraj Lörinc.
Back to main page of Chess Composition Microweb.