4th TT Pat a Mat C 31.12.2004


Pat a Mat announces its 4th Theme Tourney:

Theme is as follows:

1. Let´s imagine two-phase problem, 4 moves of White ABCD (key, threat, mate, and mate), 2 moves of Black ab.

2. All moves of White are to be changed when comparing both phases. (There are exactly four such options, but pay attention: no one of them is the theme of the tourney!)

3. Then remove one White move from any of these four options in both phases (i.e. -A or -B or -C or -D). In that way we can come to 16 new tables, with repetition of several of them. Thus, there are exactly 10 different options.

4. In the blank cells there can be anything (e.g. other White move or they can be empty, if the Black move is refutation, non-defence, non-existent, etc.), but not the same move of White. ANY OF THESE OPTIONS IS THE THEME OF THE 4TH THEME TOURNEY OF "PAT A MAT"!!!! For more information, take a look at the table below (the first row showing non-thematic tables, all the rows below are thematic).

Sections:
1. orthodox twomovers (judge V. Shanshin)
2. fairy twomovers without any limitations (judge K. Widlert)
Deadline: 31.12.2004.
Address: Juraj Lörinc, CSA 333/27, SK-01841 Dubnica nad Vahom, Slovakia (juraj.lorinc@bigfoot.com).

(Please reprint with the following link, too: http://members.tripod.com/~JurajLorinc/chess/4ttpaman.htm).

Twomover of M. Kovacevic shows theme 1-D with one non-existing defence and one non-defending move, that of V. Shanshin theme 4-A with a new mate in a free square and finally that of P. Gvozdják (he was surprised to find out he was composing things like this...) the 1-B.1. Predstavme si dvojfázovú úlohu, 4 ťahy bieleho ABCD (ako úvodník, hrozba, mat a mat), 2 ťahy čierneho ab.

2. Všetky ťahy bieleho sa zamenia z jednej fázy do druhej. (Takéto možnosti sú štyri, ale pozor: ani jedna nie je témou turnaja!)

3. Potom odstráňme z ľubovoľnej z týchto štyroch možností jeden ťah bieleho z oboch fáz (buď -A alebo -B alebo -C alebo -D). Vznikne nám 16 možných tabuliek, z ktorých niektoré sa opakujú, takže nám nakoniec ostane 10 možností.

4. Vo voľných políčkach môže byť hocičo (napr. iný ťah, alebo môžu ostať prázdne, ak je ťah čierneho vyvrátením, neobranou, neexistuje, apod.), len nie ten rovnaký bieleho. ĽUBOVOĽNÁ Z TÝCHTO MOŽNOSTÍ JE TÉMOU 4. TEMATICKÉHO TURNAJA “PAT A MAT”!!!!

Pozrime si tabuľku.

V hornom riadku sú “kompletné” tabuľky, netematické pre turnaj. Pod nimi v štyroch riadkoch nájdeme “tému” nášho turnaja – nekompletné tabuľky s vynechaním ťahu bieleho.

ABCD
NON-THEMATIC
1

Djurasevic cycle 4/1

  ab
ABCD
BCDA
2

Djurasevic cycle 4/2

  ab
ABCD
CDBA
3

anti-cycle 4/1

  ab
ABCD
BADC
4

anti-cycle 4/2

  ab
ABCD
CDAB
-A
thematic
1-A

  ab
BCD
BCD
2-A

  ab
BCD
CDB
3-A

  ab
BCD
BDC
4-A

  ab
BCD
CDB
-B
thematic
1-B

  ab
ACD
CDA
2-B

  ab
ACD
CDA
3-B (= 3-A)

  ab
ACD
ADC
4-B

  ab
ACD
CDA
-C
thematic
1-C

  ab
ABD
BDA
2-C (= 2-A)

  ab
ABD
DBA
3-C

  ab
ABD
BAD
4-C (= 4-A)

  ab
ABD
DAB
-D
thematic
1-D

  ab
ABC
BCA
2-D (= 2-B)

  ab
ABC
CBA
3-D (= 3-C)

  ab
ABC
BAC
4-D (=4-B)

  ab
ABC
CAB

A teraz si všimnime tri príklady, ktoré ilustrujú niektoré z tém.

Kovačevićova úloha predstavuje tému 1-D s jednou neexistujúcou obranou a jednou neobranou, Šaňšinova tému 4-A s novým matom vo voľnom okienku, a nakoniec Petrova (sám sa prekvapil, že takéto veci skladal) tému 1-B.

Pat a Mat teda vypisuje svoj 4. tematický turnaj:

Témou je ľubovoľná z možností 1-A až 4-D znázornených v tabuľke.
Oddelenia:
1. ortodoxné dvojťažky (rozhodca V. Šaňšin)
2. exodvojťažky bez akýchkoľvek obmedzení (rozhodca K. Widlert)
Lehota: 31.12.2004.
Adresa: Juraj Lörinc, ČSA 333/27, SK-01841 Dubnica nad Váhom (juraj.lorinc@bigfoot.com).Marjan Kovacevic
2nd HM Mitrinovic MT 1982

1.Bc3? A th. 2.b4# B
1...Se4 a 2.Sc2# C
1...axb3 e.p. ??? b NON-EXISTENT

1...Bxd4 2.Rxa4#,
1...Ba3 2.bxa3#
1...Bb4!

1.b4! B th. 2.Sc2# C
1...Se4? a NO DEFENCE
1...axb3 e.p. b 2.Bc3# A

1...Bxd4 2.Qxd4#

#2 (7+5)

Valerij Shanshin
2nd Prize Hlas ludu 1995

1.Rd4! th. 2.Qc2# B
1...Qxd4 a 2.e4# C
1...d2 b 2.Qxd2# D

1.e4? C th. 2.Qd2# D
1...Qd4 a 2.Rf4#
1...d2 b 2.Qc2# B
1...Rxg2!

#2 (10+9)

Peter Gvozdják
1st Prize Sachove umenie 1987

1.Rb6! A th. 2.Sb7#
1...Sd5 a 2.Sb5# C
1...Qxb6 b 2.e5# D
1...Sxd4 2.Qg3#

1.Qd2? th. 2.Sb5# C
1...Sd5 a 2.e5# D
1...Qb6 b 2.Rxb6# A
1...Sxd4 2.Qf4#
1...Qd5!

#2 (10+7)

Comments to Juraj Lörinc.
Back to main page of Chess Composition Microweb.